Awky.com Gameplays: 330

Stinët e vitit në gjuhën angleze

Please accept our cookies to play this game. Thank you!

Ky është një kuiz për stinët e vitit se si quhen apo shkruhen në gjuhën angleze. Kuizi përmban 4 pyetje me nga 4 opcione ku vetëm njëri është i saktë. Testoni njohuritë tuaja në gjuhën angleze.rnrnrnPërgjigjuni në pyetjet e parashtruara.rnrnrnStinet e vitit, Stinët e vitit, Viti dhe stinët, Kuize anglisht, Kuize në gjuhën angleze, gjuha angleze kuize, kuize për gjuhën angleze, kuize anglisht shqip, Kuize online, teste anglisht, Teste te ndryshme anglisht, mëso anglisht online, meso anglisht online, Mesoni anglishten, mesoni gjuhen angleze online,